Eye Contour Treatment

Co to jest?

Eye Contour Treatment: do­sko­na­le ujędr­nia­ją­ca i na­wil­ża­ją­ca pie­lę­gna­cja skó­ry wo­kół oczu. Przy­no­si na­tych­mia­sto­wą ulgę zmę­czo­nym i opuch­nię­tym oczom. Skó­ra w wi­docz­ny spo­sób sta­je się jędr­niej­sza, de­li­kat­nie na­pię­ta, ja­śniej­sza i peł­na bla­sku.

Jak działa?

Zabieg intensywnie odmładzający okolice oczu, korygujący oznaki upływu czasu.

Czas trwania: 45 min.

Cena: 120 zł

Tel. 534 144 140