Party SPA

Chcesz zorganizować wyjątkową imprezę, pełną zmysłowych doznań?

Party SPA to doskonała propozycja na wieczór panieński, urodziny, imieniny, rocznice, spotkanie z przyjaciółką, romantyczny wieczór dla dwojga, czy też kameralne spotkanie biznesowe.

Urządź Party SPA i ciesz się razem z bliskimi niezapomnianą chwilą relaksu.

Nie­pow­ta­rzal­ny kli­mat naszego SPA i peł­ne zmy­sło­wych do­znań za­bie­gi uczy­nią ten mo­ment nie­zwy­kłym i uni­kal­nym przeżyciem.

Każ­de Party SPA jest unikalne i do­sto­so­wa­ne do charakteru spotkania i osób w nim uczestniczących. Im­pre­zę mo­że­my do­dat­ko­wo po­sze­rzyć o ca­te­ring, wy­na­jem li­mu­zy­ny oraz o noc­leg w kom­for­to­wych po­ko­jach Ho­te­lu Olim­pia.

Tel. 534 144 140