Collagen Treatment

Co to jest?

Collagen Treatment: ek­sklu­zyw­ny za­bieg li­ftin­gu­ją­cy dla ce­ry doj­rza­łej. Ak­tyw­nie ujędr­nia, za­pew­nia gład­kość oraz udo­sko­na­la ko­lo­ryt ce­ry, mi­ni­ma­li­zu­je zmarszcz­ki. Za­pew­nia na­ty­ch­mia­sto­wy efekt li­ftin­gu po­zo­sta­wia­jąc wra­że­nie „no­wej skó­ry”.

Jak działa?

Ce­ra po za­bie­gu jest wy­gła­dzo­na, jędr­niej­sza, głę­bo­ko na­wil­żo­na i roz­świe­tlo­na.

Luksusowy odmładzająco- liftingujący zabieg, intensywnie napina i poprawia owal twarzy.

Czas trwania:  90 min.

Cena:  370 zł

Tel. 534 144 140