Dzień Urody [pakiet DAY SPA]

Co to jest?

Dzień urody to doskonałe połączenie relaksu i pielęgnacji. W skład pakietu wchodzi:

  • Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny
  • Pielęgnacja twarzy: pie­lę­gnu­ją­cy za­bieg na twarz z re­lak­su­ją­cym ma­sa­żem, in­dy­wi­du­al­nie do­bra­ny do po­trzeb skó­ry m.in. zabieg od­mła­dza­ją­cy, od­żyw­czy, na­wil­ża­ją­cy, etc. (eta­py za­bie­gu: de­ma­ki­jaż, pe­eling, ma­saż, ma­ska, am­puł­ka, pie­lę­gna­cja koń­co­wa)
  • Chwila dla ciała: odżywczy zabieg na ciało w skład którego wchodzi cu­kro­wy pe­eling ca­łe­go cia­ła o wybranej nucie zapachowej oraz ma­saż cia­ła cie­płym ole­jem 
  • Pielęgnacja dłoni: Hand SPA
  • Pielęgnacja stóp: Foot SPA

 Jak działa?

Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom, pakiety DAY SPA zapewnią naszym klientom doskonałą chwilę wytchnienia dla umysłu i ukojenia dla skóry, dzięki czemu będą czuć się i wyglądać wspaniale.

 Czas trwania: ok. 5 godzin

Cena za pakiet: 680 zł

Tel. 534 144 140