Popołudnie Piękna [pakiet DAY SPA]

Co to jest?

Popołudnie piękna to doskonałe połączenie relaksu i pielęgnacji. W skład pakietu wchodzi:

  • Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny
  • Pielęgnacja twarzy: pie­lę­gnu­ją­cy za­bieg na twarz z re­lak­su­ją­cym ma­sa­żem in­dy­wi­du­al­nie do­bra­ny do po­trzeb skó­ry: zabieg od­mła­dza­ją­cy, od­żyw­czy, na­wil­ża­ją­cy, prze­ciw­trą­dzi­ko­wy (eta­py za­bie­gu: de­ma­ki­jaż, pe­eling, ma­saż, ma­ska, am­puł­ka, pie­lę­gna­cja koń­co­wa)
  • Chwila dla ciała: Tri­bal Bo­dy Mas­sa­ge- re­lak­sa­cyj­ny ma­saż ca­łe­go cia­ła pa­łecz­ka­mi ba­bo­ba­bu z elemen­ta­mi re­ge­ne­ra­cji i re­flek­so­lo­giI

 Jak działa?

Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom, pakiety DAY SPA zapewnią naszym klientom doskonałą chwilę wytchnienia dla umysłu i ukojenia dla skóry, dzięki czemu będą czuć się i wyglądać wspaniale.

 

Czas trwania: 2 godz.

Cena: 400 zł

Tel. 534 144 140