Czas na relaks [pakiet DAY SPA]

Co to jest?

Czas na relaks  to doskonałe połączenie relaksu i pielęgnacji. W skład pakietu wchodzi:

  • Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny
  • Chwila dla cia­ła: aro­­ma­­ty­cz­ny za­­bieg pe­­e­li­n­gu­­ją­­cy, re­­la­k­su­­ją­­cy i od­ży­w­czy da­­ją­­cy głę­­bo­­ki re­­laks dla cia­­ła i du­­cha. Za­­bieg obe­j­mu­­je pe­­e­ling oraz aro­­ma­­ty­cz­ny ma­­saż re­­la­k­sa­­cy­j­ny ca­­łe­­go cia­­ła TRIBAL BODY wy­­ko­­ny­­wa­­ny pał­ka­mi ba­oba­bu.
  •  Pielęgnacja dłoni: manicure SPA z malowaniem

Jak działa?

Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom, pakiety DAY SPA zapewnią naszym klientom doskonałą chwilę wytchnienia dla umysłu i ukojenia dla skóry, dzięki czemu będą czuć się i wyglądać wspaniale.

Czas trwania: ok. 2,5 godziny

Cena za pakiet: 345 zł

Ce­na stan­dar­do­wa 385 zł – oszczę­dzasz 40 zł

Tel. 534 144 140