Czas na relaks [pakiet DAY SPA]

Co to jest?

Pakiety DAY SPA to doskonałe połączenie relaksu i pielęgnacji. W skład pakietu wchodzi:

  • Dia­gno­za i wy­wiad ko­sme­tycz­ny
  • Chwila dla cia­ła: aro­­ma­­ty­cz­ny za­­bieg pe­­e­li­n­gu­­ją­­cy, re­­la­k­su­­ją­­cy i od­ży­w­czy da­­ją­­cy głę­­bo­­ki re­­laks dla cia­­ła i du­­cha. Za­­bieg obe­j­mu­­je pe­­e­ling oraz aro­­ma­­ty­cz­ny ma­­saż re­­la­k­sa­­cy­j­ny ca­­łe­­go cia­­ła TRIBAL BODY wy­­ko­­ny­­wa­­ny pał­ka­mi ba­oba­bu, ba­­zu­jąc na aro­­ma­­ty­cz­nym ko­k­ta­j­lu:
    – Ko­k­tajl Mo­­hi­­to zmię­k­cza­­ją­­cy i de­­li­­ka­t­nie złu­sz­cza­­ją­­cy przy­­go­­to­­wa­­ny z li­­­ści mię­­ty i oli­w­ki Mo­­hi­­to
    – Ko­k­tajl Pi­­na Co­­la­­da na­­wi­l­ża­­ją­­cy, uję­dr­nia­­ją­­cy i ła­­go­­dzą­­cy przy­­go­­to­­wa­­ny na ba­­zie ko­­ko­­su i oli­w­ki Pi­­na co­­la­­da
    – Ko­k­tajl Te­­qu­­i­la od­ży­w­czy oraz si­l­nie sty­­mu­­lu­­ją­­cy z po­­ma­­ra­ń­czą i oli­w­ką Te­­qu­­i­la
  • Pielęgnacja dło­ni: ma­ni­cu­re SPA z ma­lo­wa­niem
  • Kwa­drans owo­co­wy lub słod­ka chwi­la przy ka­wie i ciast­ku

Jak działa?

Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom, pakiety DAY SPA zapewnią naszym klientom doskonałą chwilę wytchnienia dla umysłu i ukojenia dla skóry, dzięki czemu będą czuć się i wyglądać wspaniale.

Czas trwania: ok. 2,5 godziny

Cena za pakiet: 345 zł

Ce­na stan­dar­do­wa 385 zł – oszczę­dzasz 40 zł

Tel. 534 144 140