Relaksacyjne otulanie gorzką czekoladą dla Dwojga

Co to jest?

Czekoladowy masaż cieszy się dużą popularnością. Dzieje się tak, gdyż oprócz właściwości relaksacyjnych, zmy­sło­wy i ape­tycz­ny za­pach cze­ko­la­dy po­bu­dza pro­duk­cję en­dor­fin i wpro­wa­dza w nie­zwy­kły, słod­ki świat cze­ko­la­dy.

Zawarta w czekoladzie miazga kakaowa ma wiele właściwości zbawiennych dla skóry, w tym witaminy: A, E i F, mikroelementy i flawonoidy – substancje zapobiegające starzeniu się.

Jak działa?

Wy­jąt­ko­wy, cze­ko­la­do­wy za­bieg do­sko­na­le na­wil­ża i na­tłusz­cza skó­rę.

Spe­cjal­nie opra­co­wa­ne re­cep­tu­ry spra­wia­ją, że dzia­ła on de­tok­sy­ku­ją­co i za­po­bie­ga sta­rze­niu się skó­ry. Na dłu­go po­zo­sta­wia ją mięk­ką i ak­sa­mit­nie gład­ką.

Masaże na bazie czekolady działają ujędrniająco i modelująco na sylwetkę, pozwalają na redukcję cellulitu, a  zapach czekolady wprawia w przyjemny nastrój.

CENNIK:

30 minut 60 minut 90 minut 120 minut
x 480 zł 560 zł 760 zł

Tel. 534 144 140